Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Tháng 11 : 79
Năm 2022 : 2.379
 • Trần Thị Thu Ba
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   giáo viên chủ nhiệm, tổ phó chuyên môn Tổ ghép
  • Điện thoại:
   0983707379
  • Email:
   thubatcv0712@gmail.com
 • Nguyễn Linh Kha
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   giáo viên
  • Điện thoại:
   0917088184
  • Email:
   linhkha@gmail.com
 • Hồ Thị Hà Sa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   giáo viên chủ nhiệm
  • Điện thoại:
   0356073502
  • Email:
   hasa@gmail.com
 • Nguyễn Bá Phước
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   giáo viên chủ nhiệm
  • Điện thoại:
   0981459579
  • Email:
   phuoc@gmil.com
 • Trần Thị Phú
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   giáo viên tin học
  • Điện thoại:
   0964168436
  • Email:
   tranthiphu7111989@gmail.com
 • Trần Văn Phanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   giáo viên thể dục
  • Điện thoại:
   0333497223
  • Email:
   tranphanh@gmail.com
 • Phạm Thị Thanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   giáo viên
  • Điện thoại:
   0366128515
  • Email:
   phamthanhthtcv@gmail.com
 • Trịnh Minh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   giáo viên
  • Điện thoại:
   0977297882
  • Email:
   trinhminh@gmail.com
 • Lê Thị Mỹ Lệ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   giáo viên tiếng anh
  • Điện thoại:
   0339150554
  • Email:
   lethimyle2488@gmail.com
 • Trần Đức Mạnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   giáo viên
  • Điện thoại:
   0328512567
  • Email:
   manh@gmail.com
 • Nguyễn Thị Huệ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   giáo viên
  • Điện thoại:
   0348982759
  • Email:
   hue@gmail.com
 • Võ Ngọc Hòa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   giáo viên thể dục
  • Điện thoại:
   0968488036
  • Email:
   hoa@gmail.com
Video Clip
Văn bản mới