Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 3
Tháng 05 : 240
Năm 2020 : 823
 • Trần Thị Thu Ba
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   giáo viên chủ nhiệm, tổ phó chuyên môn Tổ ghép
  • Điện thoại:
   0983707379
  • Email:
   thubatcv0712@gmail.com
 • Kim Thị Hán
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   giáo viên
  • Điện thoại:
   0382264620
  • Email:
   kimhan@gmail.com
 • Nguyễn Thị Thu Hà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   giáo viên
  • Điện thoại:
   0968487047
  • Email:
   thuha@gmail.com
 • Hồ Thị Thúy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   giáo viên
  • Điện thoại:
   0968487059
  • Email:
   hothuy@gmail.com
 • Nguyễn Linh Kha
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   giáo viên
  • Điện thoại:
   0917088184
  • Email:
   linhkha@gmail.com
 • Hồ Thị Hà Sa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   giáo viên chủ nhiệm
  • Điện thoại:
   0356073502
  • Email:
   hasa@gmail.com
 • Lê Thị Thuận
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   giáo viên chủ nhiệm, tổ phó chuyên môn 4+5
  • Điện thoại:
   0968487459
  • Email:
   thuan0986487459@gmail.com
 • Nguyễn Bá Phước
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   giáo viên chủ nhiệm
  • Điện thoại:
   0981459579
  • Email:
   phuoc@gmil.com
 • Trần Thị Phú
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   giáo viên tin học
  • Điện thoại:
   0964168436
  • Email:
   tranthiphu7111989@gmail.com
 • Nguyễn Thị Chương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   giáo viên
  • Điện thoại:
   0356809919
  • Email:
   chuong@gmail.com
Video Clip
Văn bản mới