Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 3
Tháng 05 : 240
Năm 2020 : 823
 • Trần Thị Thu Ba
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   giáo viên chủ nhiệm, tổ phó chuyên môn Tổ ghép
  • Điện thoại:
   0983707379
  • Email:
   thubatcv0712@gmail.com
 • Lê Thị Thuận
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   giáo viên chủ nhiệm, tổ phó chuyên môn 4+5
  • Điện thoại:
   0968487459
  • Email:
   thuan0986487459@gmail.com
 • Đoàn Văn Biểu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   giáo viên
  • Điện thoại:
   0366214095
  • Email:
   vanbieu@gmail.com
 • Phạm Thị Thanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   giáo viên
  • Điện thoại:
   0366128515
  • Email:
   phamthanhthtcv@gmail.com
 • Trịnh Minh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   giáo viên
  • Điện thoại:
   0977297882
  • Email:
   trinhminh@gmail.com
Video Clip
Văn bản mới